Enligt EBR 0074 och 0075. Av varmförzinkat stål.
Träskruv T6S 10x75 för 16 mm stolpbygel samt
T6S 12x75 för 20 mm stolpbygel ingår.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummerEBR
nr
Passar
stolpe diameter
max mm
C
mm
D
E
mm
Vikt
kg
E-mummer
3457810
-
180
179
M16
220
1,6
3457810
3457820
0074
180
279
M16
220
1,9
0628660
3457910
-
195
175
M20
243
2,4
0628663
3457920
0075
195
275
M20
243
2,8
0628661
3457930
-
245
315
M20
295
3,0
-
3457940
-
300
315
M20
350
3,2
-