Enligt ELSÄK-FS 2008:1, 3 kap 8§, EBR U301K För att underlätta tillexempel vid stolpbesiktning, felsökning och underhållsarbete på ledningar sätts stolpnummerskylt upp.

Placering på varje stolpe i högspänningsledning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Texthöjd mmSkyltens dimensioner mm
Vikt kg
E-nummer
3495414
1280x120x1,4
0,04
0668216