Av varmförzinkat stål. Träskruvar medföljer. Fästet användes vid montering av jordningsklämmor nr. 34381  t.o.m. 34382 samt 34387 på trästolpar.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt kg
E-nummer
3438501
0,30
0632000