Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K Används där friledning för högre spänning än 1 kV korsar väg och på andra mer allmänt trafikerade platser.
Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid beställning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mmPassar för
Vikt kg
E-nummer
3495212
210x300x0,7
Trästolpe
0,12
0668107
3495213
210x300x1,5
Fackverksstolpe
0,300668265