Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K Användningsområde
som Varningsanslag V20. Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid beställning.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mm
E-nummer
Vikt kg
3495212
110x150x0,7
0668104
0,03