Enligt ELSÄK-FS 2008:2 9§, EBR U301K. Skall anbringas på stolpe som uppbär friledning med högre systemspänning än 100 kV.
Svarta markeringar på gul botten.

Skylten kan förses med logotyp, anges vid beställning

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mmPassar för
Vikt kg
E-nummer
3494811
210x300x0,7
Trästolpe
0,12
0668109
3494812
210x300x1,5
Fackverksstolpe
0,300668266