EBR U301K. Skall anbringas i stolpe där risk finns att man vid klättring kommer in det elektriska närområdet. Yttre gräns för närområde är vägledande för placering. Skylten är vinkelbockad och försedd med mitthål.

Fästes mot fotsteg med hakbult nr 3495810

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mmFigur
Vikt  kg
E-nummer
3494901
210x300x1,5
1
0,3
0668248
3494902
210x300x1,5
20,30668247