Anbringas på vänster stolpben, sett mot korsande ledning.

Räknat från korsningen skall andra, tredje och fjärde stolpen skyltas med en, två respektive tre markeringar. Flyginspektion i båda riktningar kräver två satser. Röda markeringar på gul botten. Levereras i sats om 3 st skyltar komplett med 6 st sidofästen och skruvar.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mm
Vikt kg
E-nummer
495610
310x1000x1,8
10,7
0668115