Enligt ELSÄK-FS 2008:2 13§, EBR U301K Placeras på stationslucka under transformator på stolpstation

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Skyltens dimensioner mm
Vikt kg
E-nummer
3494904
200x300x0,7
0,12
0668112