Linhållaren består av två stycken linhållarkroppar (lika ovan nämnda) och en gemensam lång skyddslindning. Linhållaren kan användas för FeAl-linor och aluminiumlegerade linor. Linjebrytningsvinkel: 30–60°. I tabellen angivet C-mått skall innehållas vid montering.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Passar lina area mm2
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
L mm
Vikt kg
Rekommen-
derad
största kraft kN
Korttids-
ström
max kA-1s
5731215
157
23
32
400
16
53
1680
3,0
36
40
5731223
234–241
23
34
450
20
70
1980
5,9
52
40
5731232
329
23
34
560
20
74
2280
7,8
52
40
5731245
454
23
34
660
20
77
2740
12,3
52
40
5731259
593
23
32
740
20
80
2970
16,7
90
40
5731277
774
23
34
810
20
83
3050
19,5
90
40
5731291
910
23
34
810
20
83
3050
19,7
90
40