Avsedda att användas som shunt över skarvar i korsningsspann samt angränsande spann där befintlig skarv inte har förstärkt korrosionsskydd. Spiralerna är av legerat aluminium.

Vid beställning skall följande uppgifter lämnas:
Typ av lina
Lina diameter mm
Längd skarv
Driftspänning

LB nummer 57328xx

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION