Kilhus och kil av segjärn. Varmförzinkad. Glidytan är smord med glidlack. Stagklämman har enkelsidigt verkande kil.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid mottagningen genomgått stickprovskontroll (dragprovning till brott) samt allkontroll (dragprovning med en kraft >110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer som genomgått allkontrollen är märkta med en GUL fläck.

Montage: se montageanvisningarna

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Passar staglina area mm2
Vikt kg
Åtdragngsmoment1)
Nm
Rekommenderad största stagkraft kN
E-nummer
3419001
25–68
0,5
45
47
0630010
3419002
89
0,8
75
72
0630012
3419003
105–142
1,6
75
100

1) Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm.