Av varmförzinkat stål. Gapisolering av fenollaminat. Gapavstånd 1 – 2 mm. Passar för montering på trästolpfäste nr 3438501.

Trästolpfäste och jordningsklämmor för nedledare beställes separat. Passande jordningsklämma, se tabell i slutet av detta kapitel.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Vikt kg
3434456
1,4 kg