Enligt SS EN 50182

Samtliga linor högerslagna.

LB nr

Lägg till i offertkorg

LADDA NER PRODUKTINFORMATION

LB nummer
Aera mm2
Namn
Diameter
mm
Uppbyggnad
trådantal
x diameter mm
Vikt
kg/km
Brottkraft
kN
Driftström1)
A
Korttids-
ström2)
kA
1107999
99
Kattfot
12,8
7 x 4,25
271
15,9
380
8,1
1107915
157
Gullviva
16,3
19 x 3,26
436
26,2
510
12,9
1107924
241
Vallmo
20,1
19 x 4,02
663
38,6
660
19,7
1107932
329
Renfana
23,6
37 x 3,37
910
54,5
795
26,9
1107945
454
Akleja
27,7
61 x 3,08
1260
75,0
975
37,1
1107959
593
Hampdån
31,7
61 x 3,52
1640
95,0
1150
48,4
1107977
774
Stormhatt
36,2
61 x 4,02
2140
124
1360
63,2
1107991
910
Solros
39,2
61 x 4,36
2520
146
1500
74,3

1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens tempe-raturkoefficient 0,00403, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.
2) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +85°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C