Jakość, środowisko, bezpieczeństwo

Nieustannie się rozwijamy i doskonalimy

Nadrzędnym celem NECKS IMP jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości obsługi oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technicznych. Cele ten realizujemy produkując wyroby najwyższej jakości, zarządzając organizacją w sposób procesowy, stale rozwijając się i doskonaląc.

ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Dbając o otaczające nas środowisko naturalne, podejmujemy konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju. Systematyczne ulepszanie procesów technologicznych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia mediów technologicznych, energii i surowców to przykłady naszych działań proekologicznych.

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
Realizując nasze procesy dbamy o bezpieczeństwo pracowników, między innymi poprzez: organizowanie stanowisk pracy w taki sposób, aby zapobiegały urazom i schorzeniom zawodowym, ograniczanie narażenia na czynniki szkodliwe, zapewnianie sprzętów ochronnych

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
Przed współczesnymi organizacjami stawiane są coraz większe wymogi dotyczące przestrzegania zasad w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem, konsumenci i partnerzy biznesowi wymagają od firm zrównoważonej polityki zarządzania - utrzymującej w swym statusie kwestie jakości i konkurencyjności jako równorzędne. Jednocześnie takiej, która prezentuje odpowiedzialne podejście wobec pracowników i środowiska. Przyjmując założenia polityki zintegrowanego systemu zarządzania potwierdzamy, że zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy jest elementem strategii zarządzania firmą.