Egen produktion

Egen tillverkning i modern fabrik

Majoriteten av Necks Electrics produkter tillverkas i den egna fabriken i Polen. Produktionen moderniserades under 2020 då den flyttades till nya lokaler. Med 120 anställda är kunnandet och kapaciteten mycket stor. Genom att själva tillverka produkterna säkerställer vi kvalitet, möjliggör kundanpassade lösningar och snabba leveranser.

Necks fabrik i Polen är certifierad i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.