Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
This website uses cookies to improve the use of website access and resource management. Further from this website signifies the continuation of this state of affairs.

Polityka Prywatności / Privacy policy    Akceptuje
Accept

Polityka Jakości Necks IMP Sp. z o.o.

Małgorzatowo, dn. 28.02.2022         

Necks IMP sp. z o.o. jest dostawcą elementów konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo zapewniający swoim klientom oczekiwany poziom jakości, szeroką gamą asortymentów i odpowiednio do rynku kalkulowaną ceną.

Necks IMP sp. z o.o. spełnia wymagania wszystkich zainteresowanych stron: odbiorców, dostawców, pracowników, poprzez przestrzeganie wymagań prawnych, ciągłe doskonalenie procesów i działań na wszystkich szczeblach zarządzania oraz pogłębianie zaufania u wszystkich partnerów procesu gospodarczego.

Necks IMP sp. z o.o. ustala następujące, długoterminowe cele ogólne, stanowiące ogniwa łączące powyższą politykę z jej wdrażaniem w zarządzaniu działaniami i procesami oraz zapewnia niezbędne środki do realizacji tych celów poprzez:

 • Utrzymywanie pozycji kluczowego producenta elementów konstrukcji stalowych
  cynkowanych ogniowo dla przemysłu energetycznego oraz zwiększanie udział w tych rynkach.
 • Dywersyfikowanie gamy produktów poprzez zapewnienie zrównoważonej wielkości produkcji pomiędzy artykułami standardowymi, a dużymi projektami.
 • Doskonalenie skuteczności procesów w zakresie jakości, efektywności, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
 • Realizację założonych planów oraz zapewnienia środków do finansowania rozwoju.
 • Optymalizowanie działania dla osiągania lepszej efektywności procesów.
 • Zapewnianie warunków dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji personelu i kadry kierowniczej.
 • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez: stworzenie odpowiednich warunków pracy zapobiegających urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz stałe eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP.
 • Angażowanie pracowników w działania projakościowe i proekologiczne.
 • Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli do konsultacji oraz współudziału w systemie zarządzania BHP.
 • Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez doskonalenie i nadzór nad procesami oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
 • Wytwarzanie konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska i lokalnej społeczności.
 • Minimalizowanie wpływu na środowisko dzięki planowaniu optymalnych transportów, oraz pakowanie wyrobów z uwzględnieniem ochrony środowiska

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Certyfikaty jakościowe

Firma Necks IMP Sp. z o.o. posiada wdrożone i potwierdzone stosownym certyfikatem Zintegrowane Systemy Zarządzania: System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 dotyczący Produkcji elementów konstrukcji stalowych, System zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 oraz System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN ISO 45001:2018.

Ponadto w firmie Necks IMP Sp. z o.o. został wdrożony i certyfikowany System zakładowej kontroli produkcji na wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 zgodnie z normą PN-EN 1090-2. Wdrożony system ZKP gwarantuje, że na każdym etapie prefabrykacji wyrobu proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli oraz pozwala umieszczać znak CE na wyrobach produkowanych przez Necks IMP Sp. z o.o..
Procesy związane ze spawaniem konstrukcji spełniają pełne wymagania jakości wg normy PN-EN ISO 3834-2.

Ogólne warunki dostawy

Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy stronami, Firma Necks IMP Sp. z o.o. zawsze stosuje się do Ogólnych warunków świadczenia usług Grupy Addtech, Szwecja 2017r.