Polityka Jakości Necks IMP Sp. z o.o.

Toruń, dn. 23.12.2016 

Necks IMP sp. z o.o. jest pożądanym przez krajowych i skandynawskich odbiorców dostawcą elementów konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo satysfakcjonując swoich klientów oczekiwanym poziomem jakości, szeroką gamą asortymentów i odpowiednio do rynku kalkulowaną ceną.

Spełniając wymagania wszystkich zainteresowanych stron: odbiorców, dostawców, pracowników, właścicieli oraz całego otoczenia społecznego, Necks IMP sp. z o.o. poprzez przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie, szeroką profilaktykę i ciągłe doskonalenie procesów i działań na wszystkich szczeblach zarządzania, pogłębia zaufanie u wszystkich współpartnerów procesu gospodarczego.

Necks IMP sp. z o.o. ustala następujące, długoterminowe cele ogólne, stanowiące ogniwa łączące powyższą politykę z jej wdrażaniem w zarządzaniu działaniami i procesami oraz zapewnia niezbędne środki do realizacji tych celów:

  • Utrzymywać pozycję kluczowego producenta elementów konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo dla przemysłu energetycznego oraz zwiększać udział w tych rynkach.
  • Systematycznie doskonalić skuteczność procesów w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy. Jakość ukierunkować na spełnienie trzech głównych celów: wartość reklamacji, terminowość i błędy produkcyjne.
  • Stale zwiększać wartość firmy, w celu realizacji planów założonych przez właścicieli oraz zapewnienia środków dla finansowania rozwoju.
  • Optymalizować działania dla osiągania lepszej efektywności procesów.
  • Zapewniać warunki dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji personelu i kadry kierowniczej.
  • Dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Angażować pracowników w działania projakościowe, proekologiczne i doskonalące bezpieczeństwo pracy.
  • Zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń poprzez doskonalenie i nadzór nad procesami
  • Wytwarzać konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska i lokalnej społeczności.
  • Minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez planowanie transportów, oraz pakowanie wyrobów z uwzględnieniem ochrony środowiska

Certyfikaty jakościowe

Firma Necks IMP Sp. z o.o. posiada wdrożone i potwierdzone stosownym certyfikatem Zintegrowane Systemy Zarządzania: System zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 dotyczący Produkcji elementów konstrukcji stalowych, System zarządzania środowiskowego PN EN ISO 14001:2005 oraz System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.

Ponadto w firmie Necks IMP Sp. z o.o. został wdrożony i certyfikowany System zakładowej kontroli produkcji na wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 zgodnie z normą PN-EN 1090-2. Wdrożony system ZKP gwarantuje, że na każdym etapie prefabrykacji wyrobu proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli oraz pozwala umieszczać znak CE na wyrobach produkowanych przez Necks IMP Sp. z o.o..
Procesy związane ze spawaniem konstrukcji spełniają pełne wymagania jakości wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007.

Invalid Displayed Gallery

Ogólne warunki dostawy

Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy stronami, Firma Necks IMP Sp. z o.o. zawsze stosuje się do Ogólnych warunków świadczenia usług Grupy Addtech, Szwecja 2017r.