Necks
Necks IMP Sp. z o.o.
Małgorzatowo 4E
87-162 Lubicz, Polska
Godziny otwarcia biura: 7.00 – 15.00               

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000279337
REGON: 340310036
NIP: 8792518276

Kapitał zakładowy: 5.700.000,00 PLN
e-mail:
zapytania ofertowe:
zamówienia:

Necks Electric AB Tegelbruksvägen 22, 821 43 Bollnäs, Szwecja
Necks Electric AB Riddargatan 23, 114 57 Stockholm, Szwecja
EB Elektro AS Storgata 18, NO-2000 Lillestrøm, Norwegia
Eurolaite Oy Sinimäentie 6 A, FI-02630 ESPOO, Finlandia